niedziela, 3 czerwca 2012

Step by Step Purple Lilacs / Krok po kroku purpurowy liliowy

2 June 2012

Hello my dears!!! Here I have for you a nice (I think) and easy way of doing your nails that will be noticed. I got a lot of lovely comments from lovely ladies on my Facebook page and other places. Like in my previous post there is no need for many words.

Witam kochani!!! Dziś mam dla was fajny (tak myślę) i łatwy sposób malowania pazurków, które zoataną zauważone. Ja otrzymałam wiele miłych komentarzy na moim profilu na Facebooku i w innych miejscach. Podobnie jak w poprzednim poście nie ma tutaj potrzeby na zbyt wiele słów.

The main participants in this "paint job".

Główni uczestnicy tego "malowanka".


Colour Alike "Matt top coat" for the finish, Catrice 800 "Heavy Matallilac" for the gradient and essence colour & go 87 "pation for fashion" as base colour.

Colour Alike "Matt top coat" do wykończenia, Catrice 800 "Heavy Matallilac" do cieniowania oraz essence colour & go 87 "pation for fashion" jako kolor podstawowy..


I painted two coats with essence colour & go 87 "pation for fashion" and let dry.

Pomalowałam dwie warstwy essence colour & go 87 "pation for fashion" i poczekałam aż wyschnie. 
In the next step I applied Catrice 800 "Heavy Matallilac" to an edge of a piece of sponge (I cut out a piece of an old sponge that I kept after my daughter killed it...LOL!!!). I applied more to the actual edge and less towards the middle. I just used it like a stamp. I did not make the sponge wet. Allow to dry.

W następnym kroku użyłam Catrice 800 "Heavy Matallilac" na brzegu kawałka gąbki (wycięłam kawałek ze starej gąbki, którą zachowałam po tym jak moja córcia rozbroiła ją... LOL!!!). Nałożyłam więcej lakieru na brzegu i mniej przy środku. Całkiem jakbym używała pieczątki. Nie moczyłam gąbki. Niech wyschnie.
The look of the nail before applying matte top coat.

Tak wygląda paznokieć przed wykończeniem matowym top coatem.


The last step... applying matte top coat.

Ostatni krok... malowanie matowym top coatem.


And "voila". I don't like to take pictures without using cuticle oil, but because of the finish I obviously couldn't.

I "voila". Nie lubię robić zdjęć nie używając olejku do skórek, ale ze względu na wykończenie oczywiście nie mogłam.


And here is an option of the same nails on day three :)

A to opcja tych samych pazurków dnia trzeciego :)


essence 02 "circus confetti"

Thank you for coming over. Let me know what you think!!!
Cheers for now!!! Till next time...
You can also visit me on Facebook.
If you wish to comment please click on "komentarze". I will be happy to hear from you :)))

Dziękuję za wizytę. Dajcie znać jak się wam podoba!!! 
Na razko!!! Do następnego...
Możecie  odwiedzić mnie na Facebooku.


1 komentarz:

  1. I love this mani, Agnes!! :) Purple is one of my favorite colors!! Gorgeous <3

    OdpowiedzUsuń